Skip to content

SCHMIDT® merilnik pretoka SS 23.400 ATEX

Primeri uporabe:

 • Spremljanje laminarnega pretoka v čistilih prostorih
 • Spremljanje pretoka prostora
 • Spremljanje hladilnega zraka
 • Merjenje pretoka v testnih klopeh
 • Merjenje masnega in volumskega pretoka
 • Uporaba na potencialno eksplozivnih območjih zaradi plina (cona 2)

Prednosti izdelka:

 • Dvosmerna meritev
 • Natančno zaznavanje smeri
 • Zelo nizek začetek merilnega območja
 • Zelo hiter odziv
 • Ni potrebno lastno varno napajanje
 • Enostavna montaža z eno luknjo
 • Preklapljanje izhodov
 • Samonadzor

Merilnik toplotnega pretoka za merjenje v eni ali dveh smereh hitrosti pretoka zraka in plinov s hkratnim zaznavanjem smeri toka. Izjemno kompakten, ker je v senzorski cevi vgrajena elektronika. Senzorski element, nameščen v glavi komore in zaščiten pred mehanskimi obremenitvami. Linearni analogni izhod za prikaz merilnih vrednosti, dva stikalna izhoda za izhod smeri toka in signal mejne vrednosti. Lokalno je mogoče konfigurirati prek vgrajenega vmesnika RS232 s pomočjo programskega kompleta za računalnike Windows ™. Ko je nameščen v merilni cevi, je primeren za merjenje standardnega volumetričnega pretoka.